Tag: Bố trí nước sai vị trí

Chia sẻ kinh nghiệm đặt tiểu cảnh trong nhà

Chia sẻ kinh nghiệm đặt tiểu cảnh trong nhà

Về mặt phương vị, nhà truyền thống hay quay về hướng nam, thuộc quẻ Ly hành Hỏa, nên cha ông ta hay đặt bể cảnh – hồ bán nguyệt – ở trước sân, nơi luôn có khoảng trống thoáng đãng,