Tag: đường học hành

Tư vấn phong thủy giúp con cái học hành chăm chỉ

Tư vấn phong thủy giúp con cái học hành chăm chỉ

Sao Văn Xương thuộc hành Thủy, nằm hướng chính Đông thuộc hành Mộc. Bố cục phong thủy này sẽ khiến con cái gặp trở ngại trên đường học hành, không đam mê, không chú tâm vào học hành. Vì thế,