Tag: giải pháp thông gió

Kinh nghiệm thông gió cho nhà phố

Kinh nghiệm thông gió cho nhà phố

Ngoài cách mở cửa đằng sau, giếng trời là một biện pháp thông gió phù hợp nhất với nhà phố. Giếng trời không chỉ được tận dụng làm tiểu cảnh, mang không gian xanh vào nhà, mà còn giúp lưu