Tag: năng lượng tốt

Hướng dẫn hóa giải năng lượng xấu do nhà hàng xóm gây ra

Hướng dẫn hóa giải năng lượng xấu do nhà hàng xóm gây ra

Nếu hàng xóm thân thiện và tốt bụng thì năng lượng của họ đến với bạn là năng lượng dương. Nhưng nếu họ không thân thiện và xung khắc thì năng lượng của họ là âm, sẽ ảnh hưởng không