Tag: nhà hướng ra sông

Kinh nghiệm xây nhà hướng ra sông hợp phong thủy

Kinh nghiệm xây nhà hướng ra sông hợp phong thủy

Vì tốc độ chảy của sông không phù hợp với nhịp sinh học của con người và sinh vật trong vùng. Tính chất “bên lở bên bồi” cũng khiến cho cùng một dòng nhưng hai bên bờ sông luôn có