Tag: sự thịnh vượng

Lưu ý phong thủy khi đặt tivi

Lưu ý phong thủy khi đặt tivi

Nếu đặt biểu tượng con giáp thì tránh tương xung với con giáp cầm tinh tuổi mình. Ví dụ, người tuổi Tý thì tránh đặt hình con ngựa vì Tý – Ngọ tương xung. Đừng coi thường nơi đặt tivi