Tag: sức khỏe

Kinh nghiệm xây nhà hướng ra sông hợp phong thủy

Kinh nghiệm xây nhà hướng ra sông hợp phong thủy

Vì tốc độ chảy của sông không phù hợp với nhịp sinh học của con người và sinh vật trong vùng. Tính chất “bên lở bên bồi” cũng khiến cho cùng một dòng nhưng hai bên bờ sông luôn có

Lưu ý phong thủy khi đặt tivi

Lưu ý phong thủy khi đặt tivi

Nếu đặt biểu tượng con giáp thì tránh tương xung với con giáp cầm tinh tuổi mình. Ví dụ, người tuổi Tý thì tránh đặt hình con ngựa vì Tý – Ngọ tương xung. Đừng coi thường nơi đặt tivi