Tag: thông tin nhà lệch tầng

Những điều cần biết về nhà lệch tầng

Những điều cần biết về nhà lệch tầng

Nếu không làm toilet riêng theo từng tầng thì xảy ra tình trạng từ tầng này phải lên tầng kia dùng toilet. Về cao độ, nhà lệch tầng có thể sẽ không phù hợp với một số quy hoạch có