Tag: tượng phật di lặc

Hướng dẫn sắp xếp nhà ở thu hút tài vận

Hướng dẫn sắp xếp nhà ở thu hút tài vận

Bài trí chậu trúc phú quý ở vị trí dễ thấy trong nhà. Nên trang trí cho cây trúc những sợi dây lụa màu đỏ, bởi cây thuộc âm, sợi dây lụa đỏ quấn trên cây trúc có thể mang