Tag: vận may

Kinh nghiệm chọn hướng nhà hợp tuổi

Kinh nghiệm chọn hướng nhà hợp tuổi

Trường hợp này cũng cho thấy là không phải tất cả mọi người cùng 1 tuổi đều có thể (hay không thể) ở cùng 1 hướng nhà, mà còn tùy theo phương hướng của dụng, hỷ thần hay kỵ thần.