Tag: xem hướng nhà

Kinh nghiệm chọn hướng nhà hợp tuổi

Kinh nghiệm chọn hướng nhà hợp tuổi

Trường hợp này cũng cho thấy là không phải tất cả mọi người cùng 1 tuổi đều có thể (hay không thể) ở cùng 1 hướng nhà, mà còn tùy theo phương hướng của dụng, hỷ thần hay kỵ thần.